Próbki

Do studia można wysłać nagrane ślady w celu przegrania przez urządzenia analogowe znajdujące się w studio.

Wkrótce więcej informacji.